Részvételi fórum XIII. negyedév

A részvételi fórum elején Maurer Krisztina, a Pécsi Helyi Akciócsoport célterületfelelős közösségfejlesztő munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Madarász Zoltán igazgató úrnak. Madarász Zoltán, mint a projekt projektmenedzsere, köszöntötte a megjelenteket, majd egy rövid összefoglalóval megkezdte a fórumot.

A következőkben röviden felvázolta a Pécsi Helyi Akciócsoport jelenlegi helyeztét. Az elmúlt két évben sok tényező nehezítette a projekt tovább haladását. Először a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések kényszerítették leállásra a rendezvények lebonyolítását, majd a Pécsi Kommunikációs Központ Nkft. in-house beszerezhetőségének a feltételei szűntek meg, aminek következtében szükségessé vált egy új megvalósító szervezet nyílt közbeszerzéssel történő beszerzése, illetve a jelenlegi energiaválság is hatalmas terheket mér a szervezetre. Volt olyan időszak, amikor az 5 közösségfejlesztő kollégán kívül 2-2 szakmai és közösségfejlesztő programkoordinátor és egy szakmai csoportvezető is segítette a mindennapi munkavégzést, ám mára ez a létszám csupán 1 közösségfejlesztőre, 2 koordinátorra és egy szakmai vezetőre csökkent. Ennek ellenére a HACS munkaszervezete részéről minden szakmai és adminisztratív feladat teljeskörű ellátásra került. A projekt eredeti befejezési dátuma 2022. augusztus 31. volt, mely a COVID-19 világjárvány miatt 2022. november 29-ig meghosszabbításra került. A rendezvényszervezés a korábban ismertetett okokból kifolyólag nem tudott folytatódni, a projekt befejezéséhez szükséges meghosszabbítás lehetősége pedig bizonytalan. Más civil szervezetekhez hasonlóan az egyesület működési költségei is megnövekedtek az elmúlt időszakban, és mivel ezen költségek finanszírozásának további fedezete nem biztosított, így a Jókai utcai irodahelyiség 2022. november 30-cal megszüntetésre kerül. Tekintettel arra, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közti konzorciumi megállapodás hatályát vesztette, illetve az Egyesület által kötelezően ellátandó feladatok hiánytalanul elvégzésre kerültek, az irodabérlet megszűnésével egyidőben a Pécsi Helyi Akciócsoportnál a projekten dolgozó kollégák munkaszerződése is felbontásra kerül. Ebből következik, hogy a korábban megszokott ügyfélszolgálati rend változik, az említett dátumot követően Magay Miklós főosztályvezető úrhoz, illetve Zákányi János csoportvezető úrhoz lehet fordulni a felmerülő kérdésekkel. Amennyiben valaki kifejezetten a Pécsi Helyi Akciócsoporthoz szeretne fordulni, úgy Madarász Zoltánt, a projekt projektmenedzserét tudja felkeresni. A projekttel kapcsolatos feladatok és az eddig keletkezett dokumentáció átadása folyamatban van a konzorciumvezető Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.

A következőkben Zákányi János, Pécs Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Főosztályának csoportvezetője tájékoztatta a megjelenteket a projekt jelenlegi állapotáról.
Elmondta, hogy a korábbi vállalkozási szerződés felbontása a város és a Pécsi Kommunikációs Központ között elkerülhetetlen volt. A nyílt közbeszerzés egy hosszas előkészítő folyamatot követően szeptemberben kiírásra került, ám az érdeklődők által feltett kérdések tömeges mennyisége, azok mélysége és a megválaszolásukkal kapcsolatos ellehetetlenülés miatt a kiírás, a közbeszerzési szakértő javaslatára, visszavonásra került. Ennek oka, hogy a jelenleg hatályos szabályozás, a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, nem enged oly mértékű rugalmasságot, mint amire jelen helyzetben szükség lenne – magyarán, amennyiben a kérdések megválaszolásra kerültek volna, azzal olyan helyzeti előnybe kerültek volna a kérdést feltevő ajánlattevők, mely a Kbt. rendelkezéseivel ellentétesek. Mindemellett a közbeszerzés által elvárt mélységű és részletességű műszaki tartalom nincs feltüntetve a 2018-ban megalkotott programjavaslati űrlapokban, hiszen a programalkotó szervezetektől nem volt elvárható, hogy az ezekhez szükséges információkkal évekkel a megvalósítás előtt már rendelkezzenek. A helyzetet nehezíti, hogy amennyiben a szükséges műszaki specifikációk beépítésre is kerülnek, azok bárminemű változása esetén változásbejelentés benyújtása szükséges, melynek átfutási ideje az eddigi tapasztalatok alapján beadványonként 2,5 – 3 év. Időközben az Irányító Hatóság egyeztetést kezdeményezett a konzorciumvezető önkormányzatokkal a projekt folytatásával kapcsolatban, mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 6.9.2-es koncepció a megyei jogú városokban nehézkesen, vagy egyáltalán nem működik és mindenhol gondot okoznak az előírt módszertani, pályázati szempontok teljesítései. A végső döntés meghozatala még nem történt meg, de az IH jelenlegi álláspontja előrevetíti, hogy a projekt 2022. november 29-én a jelenlegi teljesítés szintjén akár le is zárulhat.

Madarász Zoltán elmondta, hogy a kezdetektől részt vesz a projektben, így pontosan tudja, hogy milyen nehézségek merültek fel már az előkészítés során is, melynek igazi buktatói a megvalósítási szakaszban jöttek elő. Példának okáért felmerült, hogy könnyedség lenne, ha nem az egész városra terjedne ki a projekt, de végül az Önkormányzat úgy döntött, hogy minden városrész számára legyenek biztosítottak az ezzel járó lehetőségek. A pályázati kiírásnak megfelelve 13 lakosságarányos célterület került meghatározásra, ahol ugyanazoknak a feltételeknek kellett megfelelni, tekintet nélkül arra, hogy milyen közösségi terekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel, vagy egyéb lehetőségekkel rendelkezik az adott városrész.

Annak idején minden kérdéses pont egyeztetésre került a Magyar Államkincstárral, az együttműködésnek köszönhetően pedig több esetben is sikerült enyhítéseket elérni – példának okáért eltekintettek attól, hogy a módszertani útmutató által „javasoltak” szerint célterületenként 3-4 fő informátor tevékenykedjen, hisz az ő bérük kifizetése jelentősen túlmutatott volna a rendelkezésre álló költségkereten.

Vilmosné dr. Gilbert Edit a Pécs-decentrum Kulturális Egyesület képviseletében érdeklődött, hogy milyen módon valósíthatóak meg a megpályázott programok, illetve ezzel kapcsolatban milyen teendőjük van.
Madarász Zoltán ismételten kihangsúlyozta, hogy ebben a projektben a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata nyerte, melynek csak egy kis eleme a programmegvalósítás. A programalkotók nem pályáztak, hanem programjavaslati űrlapokat nyújtottak be, melyek közül a megvalósításra érdemeseket anno egy közösségi beszélgetés keretein belül választottak ki és fogadtak el a helyi közösségek. Gilbert Edit másik felvetésére, miszerint szerződés került megkötésre velük elmondásra került, hogy senki nem kötött szerződést senkivel. Együttműködési megállapodások kerültek megkötésre az információs pontoknak helyet adó intézményekkel, de a szervezetek se támogatási szerződést, se egyéb bármely fél irányába kötelezettséget, vagy jogosultságot tartalmazó jogi dokumentumot nem írt alá.

Lovák Ibolya a Nyugdíjasok Egyesülete képviseletében a sajnálatát fejezte ki, hogy a betervezett programokat nem tudják megvalósítani és reméli, hogy a projektből fennmaradó összegeket az önkormányzat át tudja majd csoportosítani a civil szervezetek számára.
Madarász Zoltán elmondta, hogy a projekt keretében 33 ezer fő érvényes indikátor bevonása lett volna a cél, melyből az előkészítés már önmagában több ezer fő érvényes indikátort eredményezett. A megvalósult programokkal, különböző fórumokkal és ügyfélszolgálatokkal együtt jelenleg ez a szám a 20 ezer főhöz közelít. Ha a menetrend szerint zajlottak volna le a programok, akkor messze túlszárnyaltuk volna a vállalt indikátorszámot.

Vörösné Deák Andrea a következőkben megjegyezte, hogy nem volt mindig egyértelmű, hogy kit milyen ügyben kell keresni. Elmondta továbbá, hogy több programjuk előkészítése már megtörtént, így jelentős munka van benne. Sajnálatos, hogy ezek a programok nem tudnak a tervezett módon megvalósulni.
Madarász Zoltán megjegyezte, hogy ugyan voltak személyi változások a projekt során, de úgy gondolja, hogy több körben tájékoztattuk a szervezeteket ezekről a változásokról. Elmondta továbbá, hogy több felületen is volt lehetősége a szervezeteknek tájékozódni, többek között a www.pecsikozossegek.hu weboldalon is, ahova minden információ naprakészen felkerült.

Gilbert Edit újabb hozzászólásában elmondta, hogy mindössze 2 programjuk tudott megvalósulni a tervezett módon. Korábban kezdeményezte, hogy a rendezvények online módon is megtartásra kerülhessenek, de erre vonatkozólag nem történt előrelépés.
Madarász Zoltán válaszában jelezte, hogy az Irányító Hatóság részéről egyértelmű tiltás ugyan nem érkezett arra vonatkozólag, hogy online ne valósuljanak meg események, viszont nem volt arra semmi garancia, hogy az esetlegesen ilyen formában megtartott és dokumentált programokat később biztosan elfogadják. Ez azért lett volna probléma, mert az így felhasznált összegeket vissza kellett volna fizetni, melynek a kockázatát egyik konzorciumi partner sem merte közreműködő szervezeti, vagy irányító hatósági előzetes jóváhagyás híján felvállalni.

Szolnoki Borbála a Búzavirág Népdal és Néptánckör képviseletében megköszönte a közös munkát és ő is reméli, hogy a civil szervezetek támogatása folytatódhat. Az önkormányzat állásfoglalását kérte ezzel kapcsolatban.

Zákányi János elmondta, hogy véleménye szerint mind Madarász Zoltán, mind pedig saját maga mindent megtettek annak érdekében, hogy a projekt folytatódhasson, de úgy érzi, hogy a város felsővezetői szintjének nagyobb mértékű támogatása nélkül nem tudott többet tenni a jelenlegieknél.
Miután nem volt több hozzászólás, Madarász Zoltán megköszönte a részvételt és a fórum lezárásra került.

Tájékoztatjuk a szíves érdeklődőket, hogy a jövőben az eddig ismert telefonszámok és e-mail címek megszűnnek. Kérjük, a projekttel kapcsolatos kérdéseiket az alábbi elérhetőségek egyikén tegyék fel:
Zákányi János: zakanyi.janos@ph.pecs.hu
Madarász Zoltán: info@pecsihacs.hu