RÉSZVÉTELI FÓRUM VIII. NEGYEDÉV

A részvételi fórum elején Maurer Krisztina, célterület felelős – közösségfejlesztő köszöntötte a megjelenteket.

A következőkben Maurer Krisztina átadta a szót Magay Miklósnak, Pécs Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Főosztály főosztályvezetőjének, aki tájékoztatást nyújtott a résztvevőknek a projekt jelenlegi helyzetéről. Magay Miklós főosztályvezető úr röviden felvázolta a programmegvalósító szervezet személyében történt változásokat, majd beszámolt a PMJV Önkormányzata és a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága között történt egyeztetésekről. Ennek értelmében az új megvalósító szervezet kijelölése nyílt közbeszerzés keretén belül történik meg, melynek kiírásra a nyár folyamán várható. Előreláthatólag legkorábban ősz végén, tél elején indulhatnak újra a rendezvények.  Magay Miklós főosztályvezető úr biztosította a megvalósító szervezeteket, hogy minden elmaradt és még hátralévő program megvalósításra kerülhet. Ennek pontos időpontjáról az érintetteket tájékoztatni fogjuk. 2020 tavaszán a COVID-19 világjárvány következtében a projekt 90 nappal meghosszabbításra került, így 2022 november végéig van lehetőség bepótolni az esetleg elmaradt programokat, illetve további szakmai egyeztetés zajlik annak érdekében, hogy a fenti határidő kitolásra kerülhessen egészen 2023 júniusáig. Maurer Krisztina jelezte a programalkotók felé, hogy amennyiben a rendezvényük egy adott alkalomhoz kötődik, lehetőség van az eredeti tematika módosítására. A következőkben a megvalósító szervezetek hozzászólásai következtek:

Oláh Géza a Pécsi Martyn Ferenc AMI képviselője elmondta, hogy cél az összes program megtartása, így nyitottan állnak a változásokhoz.

Matkovits-Kretz Eleonóra a Német Kör elnöke rákérdezett, hogy mivel több hónap is kimaradt a megvalósítási időszakból, lehetséges lesz-e az elmaradt programok online vagy streamelt formában való megtartása esetleg, valamint érdeklődött a számlázás menetéről is.

Vincze Csilla a Nevelők Háza Egyesület képviselője az általuk megvalósítandó Közösségi találkozó elnevezésű esemény kapcsán tett fel részletkérdéseket. Magay Miklós főosztályvezető úr biztosította a megjelent szervezetek képviselőit a gördülékeny átmenetről.

A továbbiakban a Pécsi Programharsona online újság IV. számának tervezett tartalma került bemutatásra.

Miután nem volt több hozzászólás, Maurer Krisztina megköszönte a részvételt és a fórum lezárásra került.