RÉSZVÉTELI FÓRUM IV. NEGYEDÉV

2020. augusztus 27-én a Pécsi Helyi Akciócsoport központjában került megrendezésre a célterület negyedéves részvételi fóruma. A célterület felelős köszöntötte a megjelenteket. Elsőként a Német Kör új kapcsolattartója mutatkozott be, aki elmondta, hogy szeptembertől ő képviseli az egyesületet. A célterület felelős röviden vázolta a megjelenteknek a COVID-19 következtében módosult programokat. Dezsőfi Vivien hozzátette, hogy egy programnál tematika változás is történt, így a megvalósító szervezetek képviselőinek szavazni szükséges a módosításról. A következőkben Bolla Zsolt, a Mathias Rex Közhasznú Tevékenységet folytató Diákalapítvány képviselője egyeztetést kezdeményezett a Pécsi Kommunikációs Központ képviselőjével a következő programjuk finanszírozása tekintetében. Barkóczi Szabina röviden felvázolta a lehetőségeket és a teendőket.

Tomayer Dóra kifejtette, hogy a módosult programok tekintetében is van lehetőség az időpontok áthelyezésére. Események kapcsán negyedéven, folyamatok kapcsán féléven belül. Felhívta a megjelentek figyelmét továbbá arra is, hogy fel kell készülni egy esetlegesen bekövetkező rendezvénykorlátra is. A Pécsi HACS mindent meg fog tenni, ha ez bekövetkezik, valamint amint tud, tájékoztatást fog adni az érintettek számára. Bolla Zsolt érdeklődött, hogy a szeptember 12-i rendezvényükre milyen feladatuk van a lebonyolítást illetően. Barkóczi Szabina elmondta, hogy a rendezvény alatti fényképezés, jelenléti ívek kezelése az ő feladatuk, kérte viszont az alapítvány közreműködését a hozzájáruló nyilatkozatok kitöltését illetően.

A következőkben Maurer Krisztina célterület felelős kérte a megjelent szervezetek képviselőit, hogy szavazzanak a Pécsi Ifjúsági Nemzetiségi Csoport (PINCS) Pécsi Nemzetiségi Tavaszi Fesztivál elnevezésű program tematikamódosításáról. A megjelent 3 szervezet képviselője egyhangúan megszavazta a tematikamódosítást, így Pécsi Nemzetiségi Őszi Fesztivál elnevezésű program valósul majd meg tervezetten 2020.09.19-én.

A következőkben Dezsőfi Vivien és Tomayer Dóra tudatta a szervezetekkel, hogy a projekt keretében megvalósuló programokat megtekinthetik a Pécsi HACS közösségi oldalain, illetve weboldalán is, továbbá a Programharsona online újság aktuális számában is feltüntetésre kerülnek havi bontásban a következő fél év tervezett programjai.

Bolla Zsolt jelezte, hogy alapítványuk új neve Mathias Rex Közhasznú Diákalapítvány lett.

Mivel nem merült fel újabb kérdés, Maurer Krisztina megköszönte a részvételt és a fórumot lezárta.