Részvételi fórum I. negyedév

2019. szeptember 24-én került sor a Belső városrész első részvételi fórumára, melynek a már megszokott módon a Civil Közösségek Háza adott otthont. Az alkalmon négy szervezet képviselője vett részt, többen előzetesen jelezték, hogy egyéb elfoglaltság folytán nem tudnak csatlakozni az összejövetelhez. A beszélgetés kezdetén Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető köszöntötte a jelenlévőket, s ismertette az alkalom napirendi pontjait. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy Pécs Megyei Jogú Városa a Pécsi Kommunikációs Központot bízta meg a 2019 szeptemberétől megvalósuló rendezvények lebonyolításával, s a Pécsi Helyi Akciócsoport további feladatkörét is ismertette. Kitért az utóbbi szervezeti összetételében végbemenő változásokra, s bemutatta mindkét szervezet munkatársait. Beszélt arról, a jövőben miként oszlanak majd meg a feladatok a Pécsi HACS és a Kommunikációs Központ között, valamint ismertette, hogy milyen típusú problémával, kérdéssel milyen elérhetőségen kaphatnak választ, segítséget.

A Pécsi Kommunikációs Központ a TOP 6.9.2 projektben betöltött szerepéről, feladatköréről Bánkuti Péter, a projektmegvalósítással megbízott csoport vezetője mesélt a jelenlévőknek. Ismertette a csapat összetételét, s a feladatok a munkatársak közötti megoszlását. Beszélt arról, hogy a szervezet milyen formában tud a projektgazdák segítségére lenni rendezvényeik megvalósításában, kitérve mind a financiális, a szervezési és a beszerzési kérdésekre.

Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető felhívta az összejövetelen részt vevők figyelmét az egymás közötti kommunikáció fontosságára, kérte, hogy a korábban benyújtott programjavaslatoktól való mindennemű eltérést jelezzenek időben mindkét szervezet munkatársai felé, valamint a tervezett program részleteit a rendezvényeket megelőzően bocsássák a Kommunikációs Központ rendelkezésére.

A beszélgetésen részt vevők áttekintették az események/folyamatok kapcsán benyújtani szükséges dokumentumokat. A közösségfejlesztési csoport vezetője elmondta, hogy az eseményeket megelőzően a Pécsi Kommunikációs Központ előállítja a rendezvényen kitölteni, aláírni szükséges dokumentumokat, s ezt, illetve a roll-upokat eljuttatja a megvalósítókhoz az esemény megkezdése előtt, s részt vállal a jelenléti ívek kitöltetésében, elvégzi a fotódokumentációt. A jelenléti ívekkel kapcsolatban felhívta a figyelmet a hatályban lévő GDPR szabály kiskorúakra vonatkozó rendelkezésére. Jelezte, a napokban a közösségfejlesztők kiküldenek minden megvalósító szervezet részére egy meghatalmazó nyilatkozat formanyomtatványt, melynek kitöltetésével a szülőknek módjukban áll meghatalmazni egy kijelölt személyt gyermekük adatainak kezelésére, a jelenléti dokumentáción való feltüntetésére. Beszélt a rendezvények plakátjaival kapcsolatos tapasztalatokról, elvárásokról és lehetőségekről, valamint szóban is ismertette a célterületi facebook oldalak létrehozását, kérve a jelenlévőket annak ismerőseik között való terjesztésére. A projektdokumentáció utolsóként elkészülő elemeként említést tett a szervezetek, közösségek által elkészíteni szükséges beszámolókról, melyhez a sablont a Pécsi Helyi Akciócsoport már előkészítette.

Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető beszélt az elmúlt hetek tapasztalatairól, ismertette az e célterületen már megkezdődő folyamatokat. Bemutatta a célterületi cselekvési tervben szereplő eseményeket és folyamatokat, majd rövid bemutatkozásra, programjavaslataik ismertetésére kérte a megjelent szervezeteket, bíztatva őket az együttműködésre, az egymással való kapcsolódási pontok keresésére. Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a Kommunikációs Központ munkatársa időrendi sorrendet követve minden megvalósító szervezettel, közösséggel felveszi a kapcsolatot, s leegyezteti az adott rendezvény részleteit. Indítványozta, hogy a jelenlévők mutassák be egymásnak pár mondatban az általuk megvalósítani kívánt rendezvényeket, majd lehetőséget biztosított a kérdések feltételére.