KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁRCIUS

A 2019. márciusi közösségi beszélgetésre, az eddigiekhez hasonlóan a Civil Közösségek Házában került sor. A közösségi beszélgetésen Mihálykövi Andrea – célterület felelős közösségfejlesztő és Barkóczi Szabina szakmai programkoordinátor köszöntötte a résztvevőket.

A közösségi beszélgetésen 5 fő jelent meg a Nyugdíjasok Egyesülete, a Reménysugár Kulturális Egyesület, az Európai Gondolatok Egyesülete, valamint a Zöld Híd Alapítvány képviseletében. Az összejövetel elején Barkóczi Szabina tájékoztatta a résztvevőket a következő hetek eseményeiről, azok várható ütemezéséről. Felhívta a figyelmet, hogy március 14-ig szíveskedjenek beadni a kitöltött űrlapokat, hozzátéve, hogy azok nemcsak személyes átadás által, de emailben is elküldhetők. Tájékoztatta a résztvevőket arról is, hogy 14-e után, az addig beérkezett javaslatok formailag és tartalmilag is áttekintésre kerülnek a HACS munkatársai által, ha az szükséges javítást kérünk a beküldő szervezettől az adott javaslat kapcsán. Felhívta a résztvevők figyelmét arra is, hogy az áprilisi közösségi beszélgetésen már sor kerül a javaslatot beadó szervezetek programötleteinek egymás közti megvitatására is.

A programjavaslati űrlapok kapcsán érkező kérdések általános tartalmi megválaszolása után a közösségfejlesztők újból ismertették az ügyfélszolgálatok helyszínét, nyitva tartását, és biztatták a résztvevőket azok felkeresésére akár kérdések, vagy nehézségek felmerülése esetén akár programjavaslati űrlap kitöltésekor felmerülő bárminemű problémakor. Kiemelték az ügyfélszolgálat praktikumait az egyéni tanácsadás során.

A közösségi beszélgetés következő fontos lépéseként Mihálykövi Andrea közösségi tervezésre hívta a megjelenteket. A résztvevők közti együttműködés, kohézió erősítése, valamint egymás segítése érdekében ún. programjavaslati mátrix táblázatot rajzolt fel, melyen a szervezetekkel az általuk beadott, vagy beadás előtt álló programjavaslati ötletek meghatározó ismérveit összegezték. A táblázaton feltüntetésre került a program tevékenységének megnevezése, időbeli ütemezése, forrásigény, módszertani besorolás, valamint, hogy mihez illeszkedik a program.

A jelenlevők számára jegyzetlapokat biztosítottunk, majd a közösségfejlesztő kolléga megkérte a résztvevőket, hogy minden olyan ötletet, javaslatot bátran jegyezzenek fel, ami eszükbe jut a programjavaslat ismertetése során, amivel esetleg támogathatják, segíthetik az adott program megvalósulását. Iránymutató szempontként javasolta felírni az adott tevékenység, program, esemény stb. kapcsán bevonható együttműködő partnerek, helyi szakemberek vagy beilleszthető tevékenységek stb. körét, kérve, hogy a gondolataikat tartalmazó cédulát a programjavaslat ismertetését követően ragasszák a táblázat megfelelő sorába.
Az elkészült programjavaslati mátrixot a résztvevők hasznosnak találták, lefényképezhették, így az új adatok információk is bekerülhettek a kidolgozandó programjavaslatokba.

A közösségi beszélgetés végén a közösségfejlesztő újra felhívta a jelenlevők figyelmét, hogy amennyiben szükséges, vagy ha kérdés merül fel a programjavaslati űrlapok kitöltése kapcsán, az ismertetett ügyfélszolgálati helyszíneken a meghatározott időben, valamint emailben és telefonon is rendelkezésre áll.