KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JANUÁR

A Belső-Városrész célterület januári közösségi beszélgetésére a Civil Közösségek Házában került sor. A közösségi beszélgetésen többek között a Zöld-Híd Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete, a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Szövetsége, a Nevelők Háza Egyesület, a Katt-Egyesület, a Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális Egyesület valamint az Istenkúti Gazellák képviselője vett részt.

A közösségi beszélgetés kezdetén Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető köszöntötte a jelenlevőket, valamint tájékoztatást adott a közösségfejlesztési csoport személyi összetételében végbement változásokról. Bemutatta Barkóczi Szabinát, mint a Belső városrészek és Szigeti városrész helyettes célterületfelelősét, s bíztatta a megjelenteket, hogy kérdés, kérés esetén forduljanak hozzá bizalommal, keressék őt megadott elérhetőségein és szerdánként az ügyfélszolgálatok idejében is.

Ismertette a projekt pillanatnyi állását, s beszélt a programjavaslati űrlap célszerű és helyes kitöltéséről. Mivel a Kortárs Ellátó Közösségi és Kulturális Egyesület képviselője első alkalommal vett részt a közösségi beszélgetésen, s jelezte, hogy számára a projekt nem minden eleme tisztázott, Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető összefoglalta a megvalósítás kulcsfontosságú elemeit, papír alapú tájékoztató és szemléltető eszközök által igyekezett átláthatóbbá tenni mindenki számára a projektet.

A beszélgetés alkalmával átbeszélésre került a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete és a Zöld-Híd Alapítvány már beadott programjavaslata. Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető rávilágított a javaslatok hiányosságaira, kiemelte a szervezetek együttműködésének fontosságát, a tervezett események interakción és együttműködésen alapulásának értékét, s a közös tervezés jelentőségét. Felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy a projekt kapcsán prioritást élveznek a pécsi kapcsolatok, rendezvényeik alkalmával igyekezzenek helyieket meghívni előadóként, s ha igény és lehetőség van rá, helyi őstermelőtől venni alapanyagokat. Segítve ezzel a helyi kohézió erősítését és kulturális területi szinergiák kialakítását. Bíztatta a megjelenteket, amennyiben módjukban áll, ehhez kapcsolódóan osszák meg egymással kapcsolataikat. Kérte a szervezeteket, igyekezzenek minél pontosabban megfogalmazni terveiket és támogatási igényeiket, s az anyagiak meghatározásánál lehetőség szerint használják a meghatározott jogcímeket (tiszteletdíj, bérleti díj (terem, eszköz), szakmai anyagköltség, egyéb (utaztatás, szállítás, artisjus, csoportos étkeztetés)). Jelezte, hogy az eddigi tapasztalatokon alapulva a Pécsi Helyi Akciócsoport március közepéig várja a szervezetek, egyesületek, alapítványok együttműködésén alapuló programjavaslatok beérkezését, annak érdekében, hogy a még szükséges célterületi egyeztetések is megtörténjenek.

Válaszolt a szervezeti képviselők részéről felmerülő kérdésekre, s felhívta a figyelmet a pecsikozossegek.hu oldalon megtalálható gyakori kérdések dokumentumra. Kérte a megjelenteket, olvassák át az itt felmerült és megválaszolt kérdéseket, s amennyiben nem találnak választ saját kérdéseikre, jelezzék azt a Pécsi Helyi Akciócsoport munkatársai, az érintett célterület felelőse felé írásban. Ígéretet tett, hogy ezek minden esetben, írásban meg lesznek válaszolva.

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete és a Zöld-Híd Alapítvány kérte, a leadott programjavaslati űrlapjaikra is érkezzen írásbeli válasz a javítási, kiegészítési javaslatokkal.

A közösségi beszélgetés sikeresként könyvelhető el, hiszen a résztvevő szervezetek számos, korábban még nem tisztázott kérdésre kaptak választ, Ezek ismerete minden bizonnyal megkönnyíti majd a további együttműködést.