KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 ÁPRILIS

2019. április 15-én került sor a Belső városrész 13. közösségi beszélgetésére. Az összejövetelnek, mint már hagyományosan, a Civil Közösségek Háza adott otthont. A beszélgetést rendkívül nagy érdeklődés övezte a szervezetek, önszerveződő csoportok és magánszemélyek részéről egyaránt.

A fórum kezdetén Mihálykövi Andrea célterületfelelős közösségfejlesztő köszöntötte a jelenlevőket, s mesélt a beszélgetés tervezett tematikájáról. Elmondta, hogy a közösségi találkozó központi témája a TOP 6.9.2 projekt keretein belül megvalósítani kívánt rendezvények, beadott programjavaslatok közösségi támogatottságának felmérése, a közösségek érdeklődésének feltárása. Ismertette a véleménynyilvánítás abban leledző jelentőségét, hogy a kapott eredmény jelzés értékkel bír mind a HACS munkatársai, mind a programjavaslatot beadó szervezetek felé a programötlet a projektbe való beilleszthetőségét és támogatottságát illetően. Elmondta továbbá, hogy e felmérést követően április 23-27 között a Helyi Akciócsoport munkatársai a projekthez való illeszkedés szempontjából értékelik a programterveket, kiemelte, hogy e munka elkezdése lehetetlen a javaslatok végső változatának ismerete nélkül. Felhívta a közösségek figyelmét arra, hogy a héten hajtsák végre az utolsó módosításokat, s legkésőbb április 18-án juttassák el azt az érintett közösségfejlesztőhöz. A belső értékelést követően születik meg a következő 3 év cselekvési terve. Az eredményről a közösségfejlesztők írásban tájékoztatják az érintetteket. A célterületfelelős tájékoztatta a jelenlevőket a májusi közösségi beszélgetés témájáról, s az ezen való részvétel fontosságáról. Ezen az alkalmon kerül sor a jóváhagyott programjavaslatok központi ismertetésére, s az elkészült cselekvési tervek ma szervezetek részéről való támogatottságának lejegyzésére.

Az egy-egy programhoz társuló közösségi támogatottság felmérése előtt néhányan még kérdéssel fordultak Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezetőhöz és Mihálykövi Andrea célterületfelelőshöz programjavaslataik, s az elhangzottak kapcsán, majd megkezdődött a tervezetek ismertetése. A javalatot beadóknak 3-5 perc terjedelemben 4 szempont alapján kellett összefoglalniuk a megvalósítani kívánt közösségformáló eseményt vagy folyamatot: a program céljának, a részvétel módjának, a felhasznált közösségfejlesztési eszközöknek és a felmutatható eredménynek az ismertetésére kérte a javaslatot beadókat. A szervezetek és magánszemélyek ismertették egymással az általuk képviselt közösség által hiánypótlónak és közösségépítőnek ítélt rendezvények sarkalatos pontjait, kérdéseket tettek fel egymásnak, javaslatokat tettek a lehetséges megvalósítást illetően. A beszélgetésen olyan szervezet képviselője is részt vett, amelyik a kitűzött határidőig nem adott le programjavaslati űrlapot, ugyanakkor fontosnak ítélte, hogy szóban ismertesse a jelenlevőkkel az ötletét. Dóri Éva közösségfejlesztési csoportvezető felhívta a figyelmét a beadási határidőre, s kérte, amennyiben be kíván csatlakozni a projektbe, mihamarabb készítse el az ehhez szükséges dokumentációt. Jelezte, hogy ehhez szerdán 8-10 óra között a Belső városrész ügyfélszolgálatán kaphat segítséget.

A programjavaslatok ismertetését követően került sor a helyi közösségi támogatottság felmérésére. A megjelentek kézfelemeléssel voksoltak a meglátásuk szerinti legjobb ötletekre. Mihálykövi Andrea célterületfelelős rögzítette a kapott eredményeket, valamint nyomatékosította a programjavaslatok utolsó módosításainak határidejét.

A beszélgetés végén a célterületfelelős összegezte a beszélgetés eredményeit, s megköszönte a résztvevőknek a javaslatok támogatottságának felmérésében való szerepvállalást.