I. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JÚNIUS

A közösségi beszélgetés elején Dr. Haffner Tamás szakmai vezető köszöntötte a megjelent szervezetek képviselőit, akiknek megköszönte az elmúlt 16 hónap során nyújtott támogató és segítő hozzáállásukat, mely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakasza kiemelten sikeresen záródhasson. A szakmai vezető ismertette a közösségi felmérés, valamint a közösségi interjúk felvételének eredményeit, továbbá felhívta a figyelmet a projekt weboldalára, a célterületi alweboldalakra és a projekt keretében készülő már megismert történeti, és még e hónapban bemutatásra kerülő interjúkiadványokra.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó segédanyagok kiosztását követően megkezdődött a célterületi cselekvési terv, azon belül is a beérkezett programjavaslatok bemutatása.

Szakmai vezető úr az előadás folyamán egy ppt-vel szemléltette az elhangzottakat.
Dr. Haffner Tamás kiemelte, hogy rengeteg javaslat érkezett, melyekhez képest viszonylag szűkös forrás áll rendelkezésre, így elkerülhetetlen, hogy a cél érdekében a közösség kompromisszumokat kössön.

Ismertette, hogy a Pécsi Helyi Akciócsoport munkatársai mintegy 1,5 hónapon keresztül vizsgálták a beérkezett programjavaslat űrlapokat, szükség esetén módosítási, kiegészítési javaslatokat fogalmaztak meg. Ennek keretében a forrásigény, a közösségi felmérés, a közösségi beszélgetések és a közösségi interjúk figyelembe vételével és a szakmai módszertani útmutatóban rögzített elvárások alapján javaslatot fogalmaztak meg a célterület közössége számára annak tekintetében, hogy mely programok szerepeltetése illeszkedik a célterület cselekvési tervéhez.

A szakmai vezető felkérte a jelenlévőket, hogy válasszanak ki maguk közül egy személyt, aki a közösségi beszélgetésen megszületett döntést a közösség részéről ellenjegyzi. A szakmai vezető ezután ismertette, hogy I. Belső városrész célterület kapcsán egy összegzés készült, ami szemlélteti, hogy a terület vonatkozásában hány javaslat érkezett be, mekkora forrásigénnyel, mekkora létszámot mozgat meg, és ezek a javaslatok milyen arányban oszlanak el folyamatokra és eseményekre. Ugyanez a felosztás volt látható az elfogadásra és az elutasításra javasolt programok felosztásában is.

A szakmai vezető felkérte a jelen lévő szervezeteket, hogy röviden ismertessék programjavaslataikat. Azon szervezetek programjavaslatait, akik nem tudtak jelen lenni a szakmai vezető vagy a célterület felelős – közösségfejlesztő ismertette.

Dr. Haffner Tamás az alábbi javaslatokat ismertette: PINCS – Pécsi Nemzetiségi Táncház; Speckó Pécs – ParaCity Pécs Poloskafesztiválján!; Pécsi Szenior Teniszklub – PÉCS TÖRÖKKORI EMLÉKEI; Mathias Rex Közhasznú Tevékenységet Folytató Diákalapítvány – Közös bográcsozás a diákok, szülők, környéken élők részvételével; Színvonal Alapítvány – Családi vetélkedő a Zsolnay Szakgimnáziummal; Nevelők Háza Egyesület – Közösségi Találkozó; Retextil Alapítvány – A háztartási textilhulladék felhasználása képzéssorozat; Retextil Alapítvány – Pécs város térképének közösségi elkészítése újrahasznosított textilből; Mosolymanó Egyesület – Pécsi Játszótéri Családi Nap.

Szintén a képviselet hiányából kifolyólag Mihálykövi Andrea ismertette az alábbi javaslatokat: Baranya Honismereti Egyesület – Honismereti nap; PINCS – Pécsi Nemzetiségi Tavaszi Fesztivál; “Köztársaság Téri Óvodáért” Alapítvány – Márton napi liba galiba; Baranya Honismereti Egyesület – I love Pécs – városismereti séta és vetélkedő; Baranya Honismereti Egyesület – Pécsett mi otthon vagyunk; Baranya Ifjúságáért Közhasznú Nkft. – Kulturális vetélkedő.

A Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének képviselője ismertette a Kézműves foglalkozás-sorozat az újrahasznosítás jegyében című javaslatot.

A Szent Mór Cserkész Alapítvány tagja bemutatta a Szent Mór Cserkész Alapítvány – Karneváli bál elnevezésű programjavaslatát.

A Reménysugár Kulturális Egyesület képviselője bemutatta az alábbi programokat: Reménysugár Kulturális Egyesület – Belvárosi bolhapiac; Reménysugár Kulturális Egyesület – GUBANC – modern női fonó.

A Zöld-Híd Alapítvány képviselője bemutatta az alábbi programokat: Zöld-Híd Alapítvány – 20 éves a Zöld-Híd Alapítvány ünnepség és szakmai tanácskozás a pécsi identitás és a civil együttműködések jegyében; Zöld-Híd Alapítvány – Ökosodjunk együtt családi közösségi műhelymunka.

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület képviselője ismertette a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület – Házasság Világnapja és Hete című programjavaslatát.
A FutaPécs SE képviselője bemutatta a Mozogva ismerjük meg Pécs értékeit! című javaslatot.

A Magyarországi németek Pécs-Baranyai nemzetiségi körének elnöke bemutatta a Ha péntek, akkor német klub javaslatát.
A Nyugdíjasok Egyesületének megbízottja ismertette az Idősek Karácsonya elnevezésű javaslatot.

Az elfogadásra javasolt programok bemutatása után Dr. Haffner Tamás ismertette az elutasításra javasolt programjavaslatokat és az elutasítási javaslat indoklását, majd kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Az Európai Gondolatok Egyesületének képviselője sérelmezte, hogy a benyújtott javaslataik nem kerültek be az elfogadott programjavaslatok közé, de elfogadta, majd megszavazta a közösség döntését.

A Nagycsaládos Egyesület képviselője érdeklődött, hogy az elfogadott programokról milyen felületen lehet majd tájékozódni.

A jövőbeni tervek általános ismertetése után a közösség 18 egyhangú igen szavazattal elfogadta a javaslatot.