Célterületi leírás

I. BELSŐ VÁROSRÉSZ

A Belső városrész célterületet két településrész alkotja: a történelmi Belváros és az ITS-ben Siklósi külvárosnak nevezett városrész. A Belső városrész tekinthető Pécs közéleti és kereskedelmi központjának. Északon az Aradi vértanúk útja, Kálvária utca, keleten az Ágoston tér, Majorossy utca, Lánc utca, Sport utca, Alsómalom utca, délen a Bacsó Béla utca, Somogyi Béla utca, Kálvin utca, nyugaton a Klimó utca, Rákóczi út és a Szabadság utca határolják.

A Belváros Pécs turisztikailag leglátogatottabb része, az itt található idegenforgalmi látványosságok és kulturális intézmények miatt. A Belső városrész a kereskedelemnek is centruma. Az Árkád Bevásárlóközpont megjelenése óta a városfalon belüli területen elsősorban a vendéglátó funkció erősödött a korábbi kereskedelmi egységek terhére.

A Belső városrészben megtalálható mindegyik közszolgáltató ügyfélszolgálata, itt a Bíróság, Ügyészség, Rendőrség, a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatala, valamint a Közgazdaságtudományi, a Jogi, és az Egészségtudományi Kar épületeinek egy része, itt található a távolsági buszpályaudvar, a Vasútállomás, az Árkád, a Vásárcsarnok és itt működik Pécs kreatív ipari klasztere, valamint a Dohánygyár is.

A társadalom életét meghatározó, segítő civil szervezetek jelentős része a Belső városrészben rendelkezik székhellyel és itt is fejti ki tevékenységét, melynek köszönhetően a városrész civil szervezettsége országos szinten is egyedülálló.

A Belső városrész lakossága 2011-ben meghaladta a 9000 főt, a legfrissebb adataink szerint közel 8400 fő él a településrészen. A lakosság 2/3-a a történelmi Belvárosban él, míg a Siklósi külvárosban a célterületi népesség harmada lakik. A terület népsűrűsége 4843 fő/km2. A városrész lakosságának több mint kétharmadát (68,11%) teszik ki az aktív korúak, ugyanakkor ezen a területen a legmagasabb az öregedési index értéke: 2,54. Az elöregedő lakosság mellett érdemes azt is kiemelni, hogy a történelmi Belvárosban élni presztízst és jólétet jelent, így nem meglepő, hogy a diplomások aránya 41,2% a városrészben.

Közösségi oldalról egyben előny, de a projekt szempontjából hátránynak is felfogható, hogy a Belső városrészben megvalósuló rendezvények többsége városkörű, ahol mindenkit szívesen látnak, legyen az helybeli lakos vagy más városrészből érkező, vagy akár belföldi vagy külföldi turista. Itt a legnagyobb kihívás csak a célterület lakosságára fókuszáló rendezvények, programok megvalósítása.

Célterülethez tartozó utcák jegyzéke

 48-as tér
 Alsó-malom utca
 Alsóhavi utca páros
 Anna utca
 Apáca utca
 Bacsó Béla utca
 Bajcsy-Zsilinszky utca
 Bercsényi utca
 Boltív köz
 Bástya utca
 Béri Balogh Ádám utca
 Búza tér
 Citrom utca
 Czinderi utca
 Dischka Győző utca
 Dohány utca
 Dóm tér
 Egyetem utca
 Esze Tamás utca
 Felsőmalom utca
 Ferencesek utcája
 Fürdő utca
 Gizella utca
 Goldmark Károly utca
 Gábor utca
 Irgalmasok utcája
 Janus Pannonius utca
 Jogász utca
 János utca
 Jókai tér
 Jókai utca
 József utca
 Kaffka Margit utca
 Kazinczy utca
 Király utca
 Kisfaludy Sándor utca
 Kisflórián utca
 Klimó György utca páros
 Koller utca
 Kálvin utca
 Káptalan utca
 Lenke utca
 Liszt Ferenc utca
 Lokomotív utca
 Lyceum utca
 Majorossy Imre utca 1-15. számig
 Megye utca
 Munkácsy Mihály utca
 Mária utca
 Mátyás király utca
 Móricz Zsigmond tér
 Móricz Zsigmond utca
 Nagy Lajos király útja
 Nagyflórián utca
 Papnövelde köz
 Papnövelde utca
 Perczel Miklós utca
 Rákóczi út páratlan
Rákóczi út páros a 28. számtól
 Somogyi Béla utca páratlan
 Sport utca
 Szabadság utca páratlan
 Szent István tér
 Szent Mór utca
 Szepesy Ignác utca
 Széchenyi tér
 Színház tér
 Teréz utca
 Toldi Miklós utca
 Tímár utca
 Vargha Damján utca
 Vasvári Pál utca
 Várady Antal utca
 Városház köz
 Vörösmarty utca
 Zrínyi Miklós utca
 Zsinkó István utca
 Zólyom utca