MEGHÍVÓ

BELSŐ VÁROSRÉSZ KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS
TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001

A TOP-6.9.2-16-PC1-2017-00001 azonosítószámú „A helyi identitás és kohézió erősítése Pécs városában” projekt keretében meghívjuk Önöket a júniusi második közösségi beszélgetésre, amelynek témája a városrészi interjúkötetek bemutatása.

A közösségi beszélgetés helye: : Civil Közösségek Háza (7624 Pécs, Szent István tér 17.)
A közösségi beszélgetés ideje: 2019. június 24. hétfő 13:00

A helyi civil közösségek programalkotó munkáját segítve a helyi egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek aktivistái és a város kulturális-szellemi életét meghatározó döntéshozók, intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy miként látják Pécs, és azon belül a városrészek, vagy az ott működő szervezetek jelenét, és miképpen fogalmazzák meg a szükséges változások lényegi kérdéseit munkájukban vagy a közösség mindennapjaiban.

Az elemzési eredmények 13 önálló kötetben jelennek meg, kiegészülve több, a városrészi vagy szervezeti tevékenységeket is megvilágító interjúval is.

A városrészi kötetben megjelenő interjúk:
• Burján István – Janus Pannonius Múzeum
• Dr. Csornay Boldizsár – Janus Pannonius Múzeum
• Gaál András – Honismereti Egyesület
• Goldmann Tamás – Pécsi Zsidó Hitközség
• Dr. Haffner Tamás – Pécsi Helyi Akciócsoport Egyesület
• Dr. Kosztics István – Rácz Aladár Közösségi Ház
• Molnár Zsuzsanna – Reménysugár Kulturális Egyesület
• Őriné dr. Fodor Márta – Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület
• Papp Krisztián – Janus Pannonius Múzeum
• Orcsik Ferenc – Pécsi Kulturális Központ Ifjúsági Ház
• Salamon Péter – Pécs Turizmus Közhasznú Egyesület
• Vincze Csilla Anna – Nevelők Háza Egyesület Civil Közösségek Háza

PROGRAM:
A városrészi interjúkötetek bemutatása