I. Belső városrész

A Belső városrész célterületet két településrész alkotja: a történelmi Belváros és az ITS-ben Siklósi külvárosnak nevezett városrész. A Belső városrész tekinthető Pécs közéleti és kereskedelmi központjának. Északon az Aradi vértanúk útja, Kálvária utca, keleten az Ágoston tér, Majorossy utca, Lánc utca, Sport utca, Alsómalom utca, délen a Bacsó Béla utca, Somogyi Béla utca, Kálvin utca, nyugaton a Klimó utca, Rákóczi út és a Szabadság utca határolják.

A Belváros Pécs turisztikailag leglátogatottabb része, az itt található idegenforgalmi látványosságok és kulturális intézmények miatt. A Belső városrész a kereskedelemnek is centruma. Az Árkád Bevásárlóközpont megjelenése óta a városfalon belüli területen elsősorban a vendéglátó funkció erősödött a korábbi kereskedelmi egységek terhére.

A Belső városrészben megtalálható mindegyik közszolgáltató ügyfélszolgálata, itt a Bíróság, Ügyészség, Rendőrség, a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatala, valamint a Közgazdaságtudományi, a Jogi, és az Egészségtudományi Kar épületeinek egy része, itt található a távolsági buszpályaudvar, a Vasútállomás, az Árkád, a Vásárcsarnok és itt működik Pécs kreatív ipari klasztere, valamint a Dohánygyár is.

A társadalom életét meghatározó, segítő civil szervezetek jelentős része a Belső városrészben rendelkezik székhellyel és itt is fejti ki tevékenységét, melynek köszönhetően a városrész civil szervezettsége országos szinten is egyedülálló.

A Belső városrész lakossága 2011-ben meghaladta a 9000 főt, a legfrissebb adataink szerint közel 8400 fő él a településrészen. A lakosság 2/3-a a történelmi Belvárosban él, míg a Siklósi külvárosban a célterületi népesség harmada lakik. A terület népsűrűsége 4843 fő/km2. A városrész lakosságának több mint kétharmadát (68,11%) teszik ki az aktív korúak, ugyanakkor ezen a területen a legmagasabb az öregedési index értéke: 2,54. Az elöregedő lakosság mellett érdemes azt is kiemelni, hogy a történelmi Belvárosban élni presztízst és jólétet jelent, így nem meglepő, hogy a diplomások aránya 41,2% a városrészben.

Közösségi oldalról egyben előny, de a projekt szempontjából hátránynak is felfogható, hogy a Belső városrészben megvalósuló rendezvények többsége városkörű, ahol mindenkit szívesen látnak, legyen az helybeli lakos vagy más városrészből érkező, vagy akár belföldi vagy külföldi turista. Itt a legnagyobb kihívás csak a célterület lakosságára fókuszáló rendezvények, programok megvalósítása.